Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae etholiadau newydd eu cynnal ac mae un o’r Llywodraethwyr ALl wedi colli ei sedd. Mae ganddyn nhw 2 flynedd yn weddill a reu tymor gwasanaeth. Ydyn nhw’n dal yn llywodraethwyr?

Yr ALl sydd yn gyfrifol am benodi a chael gwared ar lywodraethwyr ALl. Dydy’r Rheoliadau ddim yn nodi bod rhaid i lywodraethwyr ALl fod yn gynghorwyr. Cysylltwch gyda’r ALl i ofyn a fyddan nhw’n cael gwared ar y llywodraethwr neu os ydyn nhw’n fodlon iddyn nhw wasanaethu am weddill eu tymor.