Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Mae tymor gwasanaeth llywodraethwr etholedig yn dirwyn i ben yr wythnos nesaf. Ydyn nhw’n gallu parhau os ydy’r corff llywodraethu’n cytuno?

Unwaith y daw tymor gwasanaeth llywodraethwyr etholedig i ben (rhieni, athrawon a staff) yna rhaid i’r ysgol fynd drwy’r broses etholiad a gofyn am enwebiadau. Mae’n arfer gorau os caiff y broses etholiad ei chynnal ychydig wythnosau cyn i’r tymor gwasanaeth ddod i ben i sicrhau nad oes yna unrhyw gyfarfodydd gyda lleoedd gwag. Cyfeiriwch os gwelwch yn dda at ein canllaw i lywodraethwyr ar ethol a phenodi llywodraethwyr