Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy’r pennaeth yn gallu pleidleisio yn y broses o ethol cadeirydd?

Ydy, mae’r pennaeth yn gallu pleidleisio gan ei fod/bod yn llywodraethwr, ond efallai bod rhai penaethiaid yn dymuno peidio â phleidleisio.