Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy’r pennaeth yn gallu pleidleisio mewn etholiadau athrawon lywodraethwyr?

Er nad ydy’r gyfraith yn gwahardd hyn, fe fyddem yn cynghori nad ydy’r pennaeth yn pleidleisio. Dim ond i’r pennaeth y gall yr ALl ddirprwyo’r broses etholiad, ac felly fe fyddai’n arfer gorau i’r pennaeth oruchwylio’r broses, ond dim cymryd rhan.