Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy cyfrifoldeb y pennaeth mewn perthynas â chyllideb yr ysgol?

Y pennaeth sydd yn gyfrifol am reolaeth yr ysgol o ddydd i ddydd, yn darparu gweledigaeth, arweinyddiaeth a chyfeiriad i’r ysgol ac yn sicrhau ei bod yn cael ei rheoli a’i threfnu i gwrdd â nodau a thargedau a osodir gan y corff llywodraethu. Fe fydd y pennaeth yn rhoi cyngor ac yn creu adroddiadau ar y cynnydd a wnaethpwyd i’r corff llywodraethu i’w trafod mewn cyfarfodydd, yn ogystal â pharatoi cynlluniau cyllideb i’w trafod.

Lle mae modd imi gael rhagor o wybodaeth am Lywodraethwyr a Chyllid?
Defnyddiwch y “ddolen ganlynol”: http://www.governors.wales/cyhoeddiadau/2014/02/20/canllaw-i-lywodraethwyr-ar-lywodraethwyr-chyllid/ i lawrlwytho Canllaw Llywodraethwyr Cymru ar Lywodraethwyr a Chyllid.