Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Rwy’n deall nad yw’n orfodol cael Pwyllgor Cyllid, ond a oes yna fanteision i ffurfio un?

Gan nad ydy hi bob amser yn ymarferol i’r corff llywodraethu llawn fod yn rhan o’r holl waith ariannol, fe fydd nifer o gyrff llywodraethu yn sefydlu pwyllgor cyllid i gynorthwyo gyda materion ariannol yr ysgol, a rhaid iddo adrodd i’r corff llywodraethu. Er mwyn i’r pwyllgor cyllid fod yn effeithiol, mae’n arferol i’r corff llywodraethu ddirprwyo pwerau i’r pwyllgor i wario rhywfaint o’r gyllideb ddirprwyedig ac/neu drefnu i newid cyllid rhwng gwasanaethau a phenawdau o fewn terfynau cytun. Fe fydd defnyddio’r pwyllgor cyllid yn y modd yma yn helpu i leihau’r nifer o benderfyniadau sydd angen eu cadarnhau’n ffurfiol gan y corff llywodraethu llawn, a fydd efallai yn cyfarfod unwaith bob tymor yn unig.

Cyfeiriwch at ein cylch gwaith enghreifftiol ar gyfer y pwyllgor cyllid

Lle mae modd imi gael rhagor o wybodaeth am Lywodraethwyr a Chyllid?
Defnyddiwch y “ddolen ganlynol”: http://www.governors.wales/cyhoeddiadau/2014/02/20/canllaw-i-lywodraethwyr-ar-lywodraethwyr-chyllid/ i lawrlwytho Canllaw Llywodraethwyr Cymru ar Lywodraethwyr a Chyllid.