Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Ydy’r corff llywodraethu yn gallu gosod cyllideb ddiffyg?

Fel rheol dydy’r llywodraethwyr ddim yn cael gosod cyllideb ddiffyg. Ond gellir caniatau hynny mewn amgylchiadau eithriadol trwy wneud cais i’r Awdurdod Lleol am ddiffyg trwyddedig. Fe fydd cyrff llywodraethu sydd yn gwneud cais am ddiffyg trwyddedig yn derbyn cefnogaeth briodol gan yr Awdurdod Lleol i adfer eu sefyllfa ariannol yn gyflym. Mae hefyd yn galluogi’r corff llywodraethu i:

  • nodi problemau yn gynnar a chymryd camau cadarnhaol;
  • gweithredu i wella sefyllfa ariannol hir dymor yr ysgol; a
  • chydbwyso’r gyllideb dros gyfnod o amser.

Lle mae modd imi gael rhagor o wybodaeth am Lywodraethwyr a Chyllid?
Defnyddiwch y “ddolen ganlynol”: http://www.governors.wales/cyhoeddiadau/2014/02/20/canllaw-i-lywodraethwyr-ar-lywodraethwyr-chyllid/ i lawrlwytho Canllaw Llywodraethwyr Cymru ar Lywodraethwyr a Chyllid.