03/05 Cymwysterau Proffesiynol Cenedlaethol Gorfodol i Benaethiaid

Diwygiwyd Rhagfyr 2010

Cymhwyster cenedlaethol, wedi’i wreiddio’n ddwfn mewn gwella ysgolion, sy’n paratoi ymarferwyr ar gyfer eu prifathrawiaeth gyntaf yw CPCP. Mae’n seiliedig ar y Safonau Proffesiynol ar gyfer Penaethiaid yng Nghymru . Mae’r rheini sydd wedi ennill y cymhwyster wedi dangos bod ganddynt y sgiliau, yr wybodaeth a’r priodoleddau i fod yn bennaeth.

Cyhoeddwyd: 1/11/2005

Sylwadau

Ychwanegu sylw