04/05 Safonau Cenedlaethol Diwygiedig i Benaethiaid

Diwygiwyd Tachwedd 2011

Cyhoeddwyd y Safonau Proffesiynol Diwygiedig i Ymarferwyr Addysg ym mis Medi 2011.

Mae’r safonau yn ddatganiadau ymarferwyr o:

  • Gwerthoedd a Nodweddion Proffesiynol;
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth;
  • Sgiliau.

Maent yn esbonio’r disgwyliadau ar bob Cam yng ngyrfa ymarferydd, gan eu cynorthwyo i adnabod sut y mae angen iddynt ddatblygu yn broffesiynol yn eu gyrfa.

Mae’r Ffeil Ffeithiau hon yn canolbwyntio ar y Safonau Arweinyddiaeth

Cyhoeddwyd: 1/12/2005

Sylwadau

Ychwanegu sylw