Codi Safonau a Mynd i’r Afael a Llwyth Gwaith: Pecyn Adnoddau i Ysgolion

Codi Safonau a Mynd i’r Afael a Llwyth Gwaith – Pecyn Adnoddau i Ysgolion cynhyrchwyd gan yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Llywodraethwyr Cymru

Ceir yn y ddogfen sy’n cynnwys pob math o ganllawiau a gwybodaeth sydd ar gael i ysgolion i gynorthwyo’r gwaith o roi’r Cytundeb Cenedlaethol: Codi Safonau a Mynd I’r Afael a Llwyth Gwaith aw waith. Ategwyd y deunyddiau cymorth hyn gan amrywiaeth o astudiaethau achos sy’n disgrifio rhai o’r strategaethau ailfodelu y mae ysgolion yng Nghymru wedi’u rhoi ar waith eisoes.

Cyhoeddwyd: 1/10/2006