Gweithdrefnau Cwyno

Diwygiwyd Mawrth 2018

Mae gweithdrefn gwyno yn “ffordd o sicrhau y gall unrhyw un â buddiant mewn ysgol fynegi pryder a bod yn hyderus y bydd yn cael ei ystyried yn llawn ac, os credir bod sail i’r pryder, y bydd y mater yn cael ei drin yn briodol ac yn ddi-oed.”

Rydym yn derbyn nifer o alwadau ar y llinell gymorth ynghylch gweithdrefnau cwynion mewn ysgolion; sut i ddelio gyda chwynion, amserlenni, cwynion am lywodraethwyr ac yn y blaen. Rydym yn gweithio ar fanc o Gwestiynau Cyffredin i’ch helpu gyda’r broses yma trwy ddilyn y ddolen ganlynol

Cliciwch yma ar gyfer Canllaw Llywodraeth Cymru ar Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion

Cyhoeddwyd: 12/03/2007

Sylwadau

Ychwanegu sylw