Gweithdrefnau Disgyblu a Diswyddo i Staff Ysgol

DIWYGIWYD RHAGFYR 2012

Mae’n ofynnol yn ol y gyfraith i gyrff llywodraethu sefydlu gweithdrefnau ar gyfer disgyblu ac ymddygiad (gan gynnwys diswyddo) y staff y maen nhw’n gyfrifol amdanynt, fel a nodir yn

  • Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006;
  • Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014; a
  • Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Cliciwch yma ar gyfer canllawiau pellach

Cyhoeddwyd: 17/09/2007

Sylwadau

Ychwanegu sylw