Canllaw i Lywodraethwyr ar Benodi Penaethiaid

Mae’r canllaw hwn yn cynnig crynodeb o’r prif bwytiau y dylai llywodraethwyr eu cymryd i ystyriaeth wrth benodi pennaeth a dylid ei ddefnyddio ar y cyd gyda chyngor a chefnogaeth manwl a gynhyrchir gan ALl ac awdurdodau Esgobaeth lle mae hynny’n briodol.

DEUNYDD ADNODDAU

Nid yw hon yn restr gyflawn o adnoddau ar benodi penaethiaid.

Canllawiau Llywodraeth Cymru

Rheoliadau

Cyhoeddwyd: 3/04/2008

Sylwadau

Ychwanegu sylw