Cyfardydd Rhieni

Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 bellach yn galluogi rhieni disgyblion cofrestredig yn yr ysgol i ofyn am hyd at dri chyfarfod y flwyddyn gyda’r corff llywodraethu trwy gyfrwng deiseb.

Cyhoeddwyd: 1/07/2008