01/09 Y Ffrind Berniadol

DIWYGIEDIGMAWRTH 2013 – “Gwestiynau i’w Gofyn” ychwanegol.

Prif rôl y corff llywodraethu yw sefydlu fframwaith strategol ar gyfer yr ysgol ac adolygu’r cynnydd a wnaethpwyd yn rheolaidd. Dylai’r corff llywodraethu gyflanwi ei rôl strategol trwy gymryd tair gweithred allweddol, sef gosod:

  • nodau ac amcanion ar gyfer yr ysgol;
  • polisïau ar gyfer yr ysgol i gyflawni’r nodau a’r amcanion hynny; a
  • targedau y gallant fesur cynnydd tuag at y nodau ac amcanion yn eu herbyn.

Mae’n bwysig iawn bod y corff llywodraethu yn monitro ac yn gwerthuso cynnydd. I wneud hyn yn llwyddiannus mae angen iddynt weithredu fel ‘ffrind beirniadol’ i’r pennaeth.

Cwestiynau i Lywodraethwyr i ofyn i’r Pennaeth/y tîm arwain fel rhan o’u rôl i gefnogi a herio
Rhan hanfodol o rôl llywodraethwyr ysgol yw rhoi cymorth effeithiol i’r pennaeth a’r uwch arweinwyr a’u herio. Er mwyn helpu llywodraethwyr i wneud hynny, mae’r Bwrdd Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol (NLDB) wedi paratoi’r cwestiynau allweddol a ganlyn i lywodraethwyr eu defnyddio.
Cliciwch yma

Cyhoeddwyd: 16/03/2009

Sylwadau

Postiwyd 24 Ionawr 2017 gan John Mullin

A useful checklist for future Ref.

Ychwanegu sylw