Canllaw i Lywodraethwyr ar Rol y Cadeirydd

Diwygiedig – Chwefror 2016 (adran 15)

Mae’r canllaw hwn yn canolbwyntio ar gyfrifoldebau cadeirydd y corff llywodraethu. Mae llawer yn berthnasol hefyd i’r is-gadeirydd a chadeiryddion pwyllgorau.

Etholir cadeirydd y corff llywodraethu yn flynyddol. Mae’n cyfrannu’n allweddol at sicrhau effeithlonrwydd y corff llywodraethu. Mae’r cadeirydd yn gyfrifol am arwain y corff llywodraethu, ond ni all weithredu ar ran y corff llywodraethu heb bwerau dirprwyedig penodol neu mewn achosion brys penodol.

Mae’r canllaw hwn yn darparu cyfrif manwl o’r rôl bwysig hon, ac yn ei gosod yng nghyd-destun cyfrifoldebau cyffredinol y corff llywodraeth hefyd.

Cyhoeddwyd: 4/01/2011

Sylwadau

Ychwanegu sylw