Canllaw i Lywodraethwyr ar Hunanwerthuso

Diwygiwyd Hydref 2017

Mae hunanwerthuso yn werthusiad gonest a manwl o berfformiad yn seiliedig ar y dadansoddiad o wybodaeth a data cywir a diweddaraf o amrediad o ffynonellau priodol y gellir eu defnyddio i nodi cryfderau, gwendidau, cyfleoedd ar gyfer gwelliant a bygythiadau i ddyheadau’r ysgol. Diben y canllaw hwn yw cynorthwyo llywodraethwyr i ddeall eu rôl mewn monitro ac adolygu perfformiad a’u cyfraniad i’r broses hunan werthuso.

Mae dwy agwedd wedi’u cysylltu’n agos i hunanwerthuso llywodraethwyr:

  • hunanwerthuso eu perfformiad eu hunain a
  • eu cyfraniad i hunanwerthuso’r ysgol o’i pherfformiad

Cyhoeddwyd: 31/03/2011

Sylwadau

Ychwanegu sylw