Hyrwyddo a Chefnogi Cyfranogiad Effeithiol Disgyblion

Diwygiwyd Mawrth 2018

Nod y ffeil ffeithiau hon yw darparu gwybodaeth a chanllaw i gyrff llywodraethu yng Nghymru ynglyn â sut i hyrwyddo a chefnogi cyfranogiad effeithiol disgyblion yn eich ysgol, yn gysylltiedig gyda’r Fframwaith Effeithlonrwydd Ysgolion, hunan werthusiad ysgol a Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn. Mae’r Ffeil Ffeithiau yn ategu’r wybodaeth sydd eisoes wedi’i darparu yn Cyfranogiad disgyblion, Disgybl Lywodraethwyr Cyswllt a Chynghorau Ysgol

Cyhoeddwyd: 12/09/2011

Sylwadau

Ychwanegu sylw