Deddf Cydraddoldeb 2010

CURRENTLY BEING AMENDED

Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (y Ddeddf) yn dwyn ynghyd y deddfau gwrth wahaniaethu blaenorol, fel y Deddfau Gwahaniaethu ar sail Anabledd, Cysylltiadau Hiliol a Chyflog Cyfartal ac yn eu disodli gydag un Ddeddf. Daeth mwyafrif y Ddeddf i rym ar 1 Hydref 2010.

Cyhoeddwyd: 20/09/2011

Sylwadau

Ychwanegu sylw