Canllaw i Lywodraethwyr ar y Defnydd o Ddata Perfformiad

Diwygiwyd Hydref 2017

Mae cyrff llywodraethu ysgolion yn chwarae rôl allweddol o ran gwella safonau mewn ysgolion. Mae’n ddyletswydd arnynt i hyrwyddo’r safonau uchaf o gyflawniad addysgol a rhaid iddynt sefydlu’r fframwaith strategol ar gyfer yr ysgol, ac adolygu’r cynnydd a wnaethpwyd yn rheolaidd. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, mae angen i gyrff llywodraethu ysgolion fod yn wybodus a rhaid iddynt arddangos dadansoddiad trylwyr o ddata perfformiad yr ysgol.

Cysylltiadau ar gyfer llywodraethwyr ysgol i gael gafael ar ragor o wybodaeth am ddata perfformiad

Cyhoeddwyd: 12/03/2012

Sylwadau

Ychwanegu sylw