Canllaw i Lywodraethwyr ar Rol y Clerc

Diwygiedig – Medi 2017

Mae’r canllaw i lywodraethwyr hwn yn canolbwyntio ar rôl a chyfrifoldebau clerc corff llywodraethu. Mae’n darparu adroddiad manwl o bwysigrwydd rôl y clerc o ran effeithlonrwydd y corff llywodraethu a sut y mae’r clerc yn cynorthwyo’r corff llywodraethu.

Cyhoeddwyd: 1/04/2012

Sylwadau

Ychwanegu sylw