Y Rol Strategol

Mae Llywodraethwyr Cymru wedi cynhyrchu sawl cyhoeddiad i gyrff llywodraethu er mwyn cynorthwyo llywodraethwyr i gyflawni eu rôl yn effeithiol. Mae’r ffeil ffeithiau hon yn dwyn yr holl agweddau allweddol o rôl strategol y corff llywodraethu at ei gilydd mewn un ddogfen.

Mae cyrff llywodraethu ysgolion yn chwarae rôl allweddol mewn gwella safonau mewn ysgolion:

  • mae ganddyn nhw ddyletswydd i hyrwyddo’r safonau uchaf o gyflawniad addysgol;
  • rhaid iddyn nhw sefydlu fframwaith strategol yr ysgol; a
  • rhaid iddyn nhw adolygu’n rheolaidd y cynnydd a wnaethpwyd.

Tair prif rôl y corff llywodraethu ydy:

  1. y rôl strategol
  2. y ffrind beirniadol
  3. y rôl atebol

Mae’r rôl strategol, ynghyd â’r rôl ffrind beirniadol ac atebol, yn cyfrannu tuag at godi’r safonau a gyflawnir gan yr ysgol a’i dysgwyr. Mae llywodraethwyr yn cyflawni eu rôl strategol trwy ddarparu fframwaith ar gyfer yr hyn y maen nhw’n benderfynu y dylai’r ysgol ei gyflawni.

Cyhoeddwyd: 18/09/2012

Sylwadau

Postiwyd 01 Chwefror 2017 gan Richard Battrick

Excellent very good guidance.

Postiwyd 06 Chwefror 2017 gan dAVI OGILVIE

good fundamental guidance

Postiwyd 10 Chwefror 2017 gan Sharon James

Pertinent reminder.

Postiwyd 22 Mehefin 2017 gan Alyson Williams

As a new governor it puts this part of the role into perspective.

Postiwyd 12 Medi 2017 gan Dr Merajuddin Hasan

Useful guidance for the role

Postiwyd 28 Tachwedd 2017 gan Paul Osunyikanmi

quite informative, and fascinating

Postiwyd 13 Mawrth 2018 gan Paula Hilton

Very informative, with added relevant links and a clear guide for new governors like myself.

Ychwanegu sylw