Newyddion y Llinell Gymorth a'r Wefan 2011-2012

Adroddiad Blynyddol i Llinell Gymorth a Wefan Llywodraethwyr Cymru.

Tueddiadau allweddol yn codi:

  • Mae cyfanswm yr ymholiadau y deliwyd â nhw wedi cynyddu o 32% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Cadeiryddion sy’n defnyddio’r gwasanaeth amlaf
  • Bu cynnydd yn y galwadau yn ystod oriau swyddfa ym mis Mawrth, Mai, Mehefin a Gorffennaf.
  • Bu cynnydd mewn ymholiadau trwy gyfrwng e-bost.
  • Mae defnyddwyr y llinell gymorth y tu allan i oriau swyddfa yn galw rhwng 5pm – 6pm ac 8pm – 9pm sy’n awgrymu cyn neu ar ôl cyfarfod corff llywodraethu.
  • Mae’r rhan fwyaf o bynciau yn berthynol i weithdrefnau cwynion, gweithdrefnau cyfarfodydd/cofnodion a phenodi pennaeth/dirprwy bennaeth.
  • Mae cynnydd o dros 6,500 o ymwelwyr i’r wefan yn ystod 2011-2012.
  • Y llawlyfr, Canllaw i’r Gyfraith, cyhoeddiadau a’r Wobr Efydd Nod Ansawdd ydy’r adrannau mwyaf poblogaidd.

Cyhoeddwyd: 10/10/2012

Sylwadau

Ychwanegu sylw