Newyddion y Llinell Gymorth a'r Wefan 2012-2013

Adroddiad Blynyddol i Llinell Gymorth a Wefan Llywodraethwyr Cymru.

Tueddiadau allweddol yn codi:

  • Cadeiryddion sy’n defnyddio’r gwasanaeth amlaf.
  • Bu cynnydd mewn ymholiadau trwy gyfrwng e-bost.
  • Mae defnyddwyr y llinell gymorth y tu allan i oriau swyddfa yn galw rhwng 5pm – 6pm ac 8pm – 9pm sy’n awgrymu cyn neu ar ôl cyfarfod corff llywodraethu.
  • Mae’r rhan fwyaf o bynciau yn berthynol i weithdrefnau cwynion, etholiad / penodi rhiant llywodraethwr, gweithdrefnau cyfarfodydd / cofnodion, gweithdrefnau disgyblu a phenodi pennaeth/dirprwy bennaeth.
  • Mae cynnydd o dros 3,700 o ymwelwyr i’r wefan yn ystod 2012-2013.
  • Y llawlyfr, Canllaw i’r Gyfraith, Gwobr Efydd Nod Ansawdd a chyhoeddiadau ydy’r adrannau mwyaf poblogaidd.

Cyhoeddwyd: 22/11/2013

Sylwadau

Ychwanegu sylw