Adroddiad Cynhadledd Llywodraethwyr Ysgolion Gogledd a Phowys Cymru - Chwefror 2014

Yn ddiweddar cynhaliodd Llywodraethwyr Cymru, mewn partneriaeth gyda rhai Awdurdodau Lleol gynhadledd ranbarthol arall i lywodraethwyr ysgolion ar Llywodraethu yn yr 21ain Ganrif yng Ngogledd Cymru.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn Nhy Menai, Bangor ar ddydd Iau, 20 Chwefror 2014.

Nod y gynhadledd oedd rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda llywodraethwyr ysgolion ar ystod o bynciau pwysig ac amserol er mwyn cefnogi llywodraethwyr yn eu rôl. Cafwyd cyfleoedd hefyd i rwydweithio gyda llywodraethwyr eraill ar draws sawl Awdurdod Lleol i gyfnewid gwybodaeth a phrofiad o lywodraethu ysgolion yn effeithiol, mewn codi safonau ysgolion.

Cyhoeddwyd: 7/03/2014

Sylwadau

Ychwanegu sylw