Medrusrwydd staff addysgu mewn ysgolion

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gyrff llywodraethu sefydlu gweithdrefnau “i ddelio gyda diffyg medrusrwydd ar ran staff yn yr ysgol” .

Mae Dogfen Ganllaw Llywodraeth Cymru 111/2013 ar Medrusrwydd Staff Addysgu Ysgolion yn nodi dull adeiladol o gyflawni gwell perfformiad gwaith trwy oruchwylio, mentora, hyfforddiant, cefnogaeth, adolygu a datblygu effeithiol. Fe fydd angen i gyrff llywodraethu ystyried y canllaw hwn, a rhoi sylw iddo.

Cyhoeddwyd: 7/07/2014

Sylwadau

Ychwanegu sylw