Newyddion y Llinell Gymorth a'r Wefan 2013-2014

Adroddiad Blynyddol i Llinell Gymorth a Wefan Llywodraethwyr Cymru – 1 Medi 2013 – 31 Awst 2014

Tueddiadau allweddol yn codi:

  • Cadeiryddion sy’n defnyddio’r gwasanaeth amlaf.
  • Cynnydd o 42% mewn ymholiadau.
  • Mae defnyddwyr y llinell gymorth y tu allan i oriau swyddfa yn galw rhwng 5pm – 7pm sy’n awgrymu bod galwyr eisiau cyngor cyn dechrau cyfarfod corff llywodraethu.
  • Mae’r rhan fwyaf o bynciau yn berthynol i weithdrefnau cwynion, gweithdrefnau cyfarfodydd / cofnodion, phenodi pennaeth/dirprwy bennaeth, pwyllgorau a _hyffordiant.
  • Mae cynnydd o dros 6,400 o ymwelwyr i’r wefan yn ystod 2013-2014.
  • Y llawlyfr, Gwobr Efydd Nod Ansawdd, Canllaw i’r Gyfraith, a chyhoeddiadau ydy’r adrannau mwyaf poblogaidd.

Cyhoeddwyd: 19/09/2014

Sylwadau

Ychwanegu sylw