E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Tymor yr Hydref 2014

Croeso’n ôl i’r tymor ysgol newydd!

Nodyn gan y Gyfarwyddwraig …

Mae llywodraethu effeithiol yn eithriadol o bwysig ac mae’n cael effaith sylweddol ar lwyddiant ysgol, yn enwedig o ran codi safonau a chyflawniad. Fe fydd llywodraethwyr sydd yn adnabod eu hysgolion yn dda ac yn darparu lefelau uchel o gefnogaeth a her mewn sefyllfa dda i yrru gwelliant er mwyn hwyluso’r canlyniadau gorau i’n holl ddysgwyr.

Mae’r diweddariad tymhorol hwn gan Lywodraethwyr Cymru yn darparu’r newyddion addysgol diweddaraf a chrynodeb o’r wybodaeth am gyhoeddiadau a digwyddiadau cyfredol ac yn y dyfodol. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol o ran eich cynorthwyo yn eich rôl fel lywodraethwr.

Please note this document is a full colour document. If you would like to print this document in black and white, please select black and white option in your printer settings.

Cyhoeddwyd: 25/09/2014

Sylwadau

Ychwanegu sylw