Adroddiad Cynhadledd Genedlaethol 2014 - Diogelu Plant mewn Addysg

Roedd Llywodraethwyr Cymru yn falch i gynnal Cynhadledd Genedlaethol yn ddiweddar ar ‘Amddiffyn Plant mewn Addysg’ yn y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr-Pont-Steffan. Fe wnaeth amrediad o siaradwyr arbenigol gymryd rhan, yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Estyn, Awdurdodau Lleol, Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru a Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cyhoeddwyd: 20/10/2014