Medrusrwydd Pennaethiaid

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gyrff llywodraethu sefydlu gweithdrefnau “i ddelio gyda diffyg medrusrwydd ar ran staff yr ysgol”.

Mae dogfen ganllaw 153/2014 Llywodraeth Cymru ar Medrusrwydd Penaethiaid – canllaw i ysgolion yn nodi dull o weithredu adeiladol tuag at gyflawni gwell perfformiad gwaith trwy arolygu, mentora, hyfforddiant, cymorth, adolygu a datblygu effeithiol. Fe fydd angen i gyrff llywodraethu ystyried a thalu sylw i’r canllaw hwn.

Cyhoeddwyd: 20/11/2014

Sylwadau

Ychwanegu sylw