Adroddiad Cynhadledd Llywodraethwyr Ysgolion Gogledd a Phowys Cymru - Chwefror 2015

Yn ddiweddar cynhaliodd Llywodraethwyr Cymru gynhadledd ranbarthol arall i lywodraethwyr ysgolion ar Ystyried y Bwlch yng Ngogledd Cymru.

Cynhaliwyd y gynhadledd yn Theatr Clwyd Cymru, Mold ar ddydd Iau 12 Chwefror 2015.

Nod y gynhadledd oedd rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda llywodraethwyr ysgolion ar ystod o bynciau pwysig ac amserol er mwyn cefnogi llywodraethwyr yn eu rôl. Cafwyd cyfleoedd hefyd i rwydweithio gyda llywodraethwyr eraill ar draws sawl Awdurdod Lleol i gyfnewid gwybodaeth a phrofiad o lywodraethu ysgolion yn effeithiol, mewn codi safonau ysgolion.

Cyhoeddwyd: 18/02/2015