E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Medi 2015

Croeso’n ôl i’r flwyddyn ysgol newydd ac i rifyn cyntaf ein newyddion diweddaraf i lywodraethwyr ar gyfer tymor yr Hydref. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau. Rydym yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod yn ystod y flwyddyn, yn enwedig gweithio mewn partneriaeth gyda chi i ddatblygu a gwella’r gefnogaeth a’r cyngor yr ydym yn eu darparu i lywodraethwyr. Os oes gennych unrhyw adborth, rhowch wybod inni ar contact@governorswales.org.uk, oherwydd rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch awgrymiadau.

Cyhoeddwyd: 29/09/2015