Cyfraith Gwybodaeth

currently being updated

Gan weithio gyda swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth rydym newydd gyhoeddi 3 Ffeil Ffeithiau newydd ar:

  • Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) Ffeil Ffeithiau 01-15
  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR) Ffeil Ffeithiau 02-15
  • Deddf Diogelu Data (DPA) – Ceisiadau Gwybodaeth Pwnc a cheisiadau am wybodaeth disgyblion Ffeil Ffeithiau 03-15

Mae’r Ffeiliau Ffeithiau hon yn cynnig briffiad bras i lywodraethwyr, a does dim bwriad iddi fod yn ganllaw cyflawn. Dylai’r sawl sy’n gyfrifol am ddiogelu data yn yr ysgol gyfeirio at wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth er mwyn cael cyngor manwl i ysgolion am ddiogelu data a rhyddid gwybodaeth, sef cyngor sy’n cael ei ddiweddaru’n gyson.

Cyfeiriwch at Pecyn Cymorth Rheoli Cofnodion Fersiwn Ysgolion 5 – Chwefror 2016 am ragor o wybodaeth


WAS THIS HELPFUL? PLEASE FILL OUT MY ONLINE FORM.

Cyhoeddwyd: 29/09/2015

Sylwadau

Ychwanegu sylw