Newyddion y Llinell Gymorth a'r Wefan 2014-2015

Adroddiad Blynyddol i Llinell Gymorth a Wefan Llywodraethwyr Cymru – 1 Medi 2013 – 31 Awst 2014

Tueddiadau allweddol yn codi:

Llinell Gymorth

  • Cadeiryddion, Swyddogion ALl , Clercod a Pennaethiaid a ddefnyddiodd y gwasanaeth amlaf.
  • Cynnydd o 7.5% yn yr ymholiadau a dderbyniwyd.
  • Mae’r rhan fwyaf o’r materion yn berthynol i weithdrefnau cwynion, gweithdrefnau ar gyfer cyfarfodydd / cofnodion, penodi penaethiaid / dirprwy benaethiaid a phwyllgorau / cylch gorchwyl.

Gwefan

  • Cynnydd o 16% mewn trawiadau
  • Y Llawllyfr, Cyhoeddiaddau, Gwobr Efydd Nod Ansawdd, Canllaw ar y Gyfraith, Hyfforddiant, Newyddion, Canllaw i Lywodraethwyr a COA oedd yr adrannau mwyaf poblogaidd.

Cyhoeddwyd: 20/10/2015