E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Tachwedd 2015

Croeso i’n rhifyn nesa ein newyddion diweddaraf i lywodraethwyr! Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau. Os oes gennych unrhyw adborth, rhowch wybod inni ar contact@governorswales.org.uk, oherwydd rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch awgrymiadau ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol.

Peidiwch ag anghofio i gofrestru ar gyfer y rhestr bostio newydd drwy ddolen hon


WAS THIS HELPFUL? PLEASE FILL OUT MY ONLINE FORM.

Cyhoeddwyd: 11/11/2015