Rol yr Is-Gadeirydd

Mae is-gadeirydd cryf yn ffactor pwysig wrth adeiladu corff llywodraethu effeithiol. Dylai sgiliau personol a gallu i wneud arfarniadau cadarn, rhesymoledig yn seiliedig ar wybodaeth ffeithiol fod yn brif ystyriaeth wrth ddewis rhywun ar gyfer y swydd yma. Yn anad dim, dylai’r un sydd yn y swydd fod yn rhywun y mae’r corff llywodraethu yn ymddiried ynddo/i i wneud gwelliant ysgol yn flaenoriaeth iddyn nhw.

Cyhoeddwyd: 19/11/2015