E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Ionawr 2016

Blwyddyn Newydd Dda i chi!

Croeso’n ôl i’r tymor ysgol newydd a’r rhifyn cyntaf o’n diweddariad i lywodraethwyr ar gyfer Tymor y Gwanwyn. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau.

Os oes gennych unrhyw adborth, rhowch wybod inni ar contact@governorswales.org.uk, oherwydd rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch awgrymiadau ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol.

A oes yna unrhyw beth y gallai Llywodraethwyr Cymru ei gynhyrchu i’ch helpu yn eich rôl? Rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwaith yn y dyfodol! Ebost smacnamara@governorswales.org.uk

Cofiwch ymuno gyda’r rhestr bostio newydd trwy’r ddolen yma

Cyhoeddwyd: 11/01/2016