Categoriau o lywodraethwyr

Mae gan bob cyrff llywodraethu gr?p craidd o lywodraethwyr yn cynnwys:-

 • rhiant lywodraethwyr;
 • athrawon lywodraethwyr;
 • staff lywodraethwyr;
 • llywodraethwyr ALl;
 • y pennaeth (yn gweithredu fel llywodraethwr o’i ddewis/dewis);

Yn ywchwanegol, bydd cyrff llywodraethu hefyd yn cynnwys rhai o’r llywodraethwyr canlynol, yn dibynnu ar y math o ysgol:

 • llywodraethwyr cymunedol;
 • llywodraethwyr cymunedol ychwanegol;
 • llywodraethwyr cynrychioliadol;
 • llywodraethwyr sefydledig;
 • llywodraethwyr partneriaeth;
 • llywodraethwyr nawdd;
 • disgybl lywodraethwyr cyswllt (ysgolion uwchradd yn unig).

Cyhoeddwyd: 5/02/2016