E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - March 2016

Mae’r diweddariad tymhorol hwn gan Lywodraethwyr Cymru yn darparu’r newyddion addysgol diweddaraf a chrynodeb o’r wybodaeth am gyhoeddiadau a digwyddiadau cyfredol ac yn y dyfodol.
Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol o ran eich cynorthwyo yn eich rôl fel lywodraethwr.

Bydd hyn hefyd yn ddefnyddiol os oes gennych unrhyw lywodraethwyr newydd sydd yn ddiweddar wedi ymuno eich corff llywodraethu

  • Os oes gennych unrhyw adborth, rhowch wybod inni ar contact@governorswales.org.uk, oherwydd rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch awgrymiadau ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol.
  • A oes yna unrhyw beth y gallai Llywodraethwyr Cymru ei gynhyrchu i’ch helpu yn eich rôl? Rydym yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwaith yn y dyfodol!

e-bostiwch ni nawr

Cofiwch ymuno gyda’r rhestr bostio newydd trwy’r ddolen yma

Cyhoeddwyd: 25/02/2016