Offerynnau Statudol Cymru

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Newid Categori) (Cymru) 2015

Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Datblygu Ysgolion) (Cymru) 2014

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014

Rheoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014

Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013

Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) (Diwygio) 2013

Rheoliadau Cydlafurio Rhwng Cyrff Addysg (Cymru) 2012

Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Cymru) 2011

Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011

Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011

Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio Rhif No. 2) 2009

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2009

Rheoliadau Rheoli Mangreoedd Ysgol (Cymru) 2008

Rheoliadau Rheoli Mangreoedd Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2008

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Cytundebau Partneriaeth) (Cymru) 2007

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007

Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2006

Rheoliadau Cynghorau Ysgol (Cymru) 2005

Rheoliadau Lwfansau Llywodraethwyr (Cymru) 2005

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir Newydd (Cymru) 2005

Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2004

Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymru) 2003

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Diwygio) (Cymru) 2002

Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion (Cylch Gwaith) (Cymru) 2000

Cyhoeddwyd: 13/04/2016

Sylwadau

Ychwanegu sylw