E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Ebrill 2016

Mae’r diweddariad tymhorol hwn gan Lywodraethwyr Cymru yn darparu’r newyddion addysgol diweddaraf a chrynodeb o’r wybodaeth am gyhoeddiadau a digwyddiadau cyfredol ac yn y dyfodol. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol o ran eich cynorthwyo yn eich rôl fel lywodraethwr.

Mae’n cynnwys erthyglau ar:

  • Dysgu gydag Awtistiaeth – Rhaglen Codi Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth Ysgol Gyfan
  • Teithiau Iach – Y rhaglen addysgiadol am deithio egnïol ar gyfer ysgolion Cymru
  • Arbenigwyr data yn cynnig cymorth a chefnogaeth i Lywodraethwyr yng Nghymru

Os oes gennych unrhyw adborth rhowch wybod inni, oherwydd rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau a’ch awgrymiadau ar gyfer rhifynnau yn y dyfodol.
E-bostiwch ni nawr

Cofiwch ymuno gyda’r rhestr bostio newydd trwy’r ddolen yma

Cyhoeddwyd: 22/04/2016