Canllawiau llywodraethwyr ar weithdrefnau ethol / penodi llywodraethwr ysgol

Bydd gan lawer o Awdurdodau Lleol, Awdurdodau Esgobaethol a’r Cynghorau Cymuned eu gweithdrefnau eu hunain ar waith ar gyfer ethol a phenodi llywodraethwyr. Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol a / neu’r Awdurdod Esgobaethol am gyngor pellach.

Mae’r canllaw llywodraethwyr hwn yn darparu rhai canllawiau cyffredinol yn unig.

Mae’r Awdurdod Lleol (ALl) yn gyfrifol am y broses ethol ar gyfer rhieni, athrawon a staff-lywodraethwyr mewn:

 • ysgolion cymunedol;
 • ysgolion arbennig cymunedol;
 • ysgolion meithrin a gynhelir; ac
 • ysgolion gwirfoddol a reolir.

Yn aml, caiff y cyfrifoldeb ei ddirprwyo i’r pennaeth ei gynnal, gan ddefnyddio proses a gytunwyd arni gan yr Awdurdod Lleol.

Mae’r canllaw yn cynnwys gweithdrefnau ar gyfer:

 • Ethol rhiant-lywodraethwyr
 • Penodi rhiant-lywodraethwyr
 • Ethol athro-lywodraethwyr
 • Ethol staff-lywodraethwyr
 • Penodi llywodraethwyr Awdurdod Lleol
 • Penodi llywodraethwyr cymunedol
 • Penodi llywodraethwyr cymunedol ychwanegol
 • Penodi llywodraethwyr sefydledig
 • Penodi disgybl lywodraethwyr cyswllt
 • Ethol cadeirydd ac is-gadeirydd

Mae yna lythyrau a ffurflenni pleidleisio enghreifftiol hefyd.

Cyhoeddwyd: 17/06/2016