Adroddiad y CCB a Chyflwyniad - Gorffennaf 2016

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llywodraethwyr Cymru yn y Ganolfan Adnoddau Cynfryngau yn Llandrindod ar ddydd Iau 7 Gorffennaf 2016. Gwahoddwyd Cymdeithasau Llywodraethwyr Lleol a grwpiau ledled Cymru i anfon cynrychiolwyr.

Cyhoeddwyd: 20/07/2016