Canllaw i Lywodraethwyr - Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith

Bwriedir i’r canllaw hwn helpu cyrff llywodraethu i ddeall a datblygu eu rôl wrth helpu penaethiaid ac uwch dimau rheoli gyda’r strategaeth ar gyfer rhaglenni gyrfaoedd a’r byd gwaith yn eu hysgolion.

Cyhoeddwyd: 22/11/2016