E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Ionawr 2017

Rydym yn gobeithio y bydd yr e-fwletin diweddaraf yma o ddiddordeb i chi ac yn addysgiadol. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynnwys, neu unrhyw syniadau am ddefnydd yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn croesawu eich barn. Mae yna tua 21,500 o lywodraethwyr yng Nghymru, fe fyddai’n dda o beth meddwl bod pob llywodraethwr ar ein rhestr bostio, felly lledaenwch y neges ymysg eich cydweithwyr …!

Ymunwch â’r rhestr bostio trwy’r ddolen yma

Cynnwys

 • Cynhadledd Genedlaethol i Lywodraethwyr Ysgolion
 • Ymgynghoriad ar lywodraethu ysgolion
 • Hunan werthuso
 • Diweddaraf Llinell Gymorth – Tymor yr Hydref 2016
 • Gweithdrefnu cwynion
 • Cyngor a Chanllaw Llywodraethwyr Cymru
 • Fforwm Clercod - cofnodion i ddangos rôl ffrind beirniadol y corff llywodraethu
 • Hyfforddiant FFT
 • IDL – Indirect Dyslexia Learning
 • Act on STEM
 • Show Racism the Red Card school competition

Cyhoeddwyd: 12/01/2017