Adroddiad Cynhadledd Genedlaethol 2017 - Llywodraethu yn yr Oes Ddigidol

Amcanion y gynhadledd

 • Gwell dealltwriaeth o’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
 • Ymwybyddiaeth o ‘beth ydy da’ o ran dysgu digidol mewn ysgolion
 • Golwg ar sut mae dysgu digidol yn cael ei ddefnyddio i godi safonau
 • Syniad o’r math o gwestiynau y dylid eu gofyn am yr effaith y mae dysgu digidol yn ei gael yn eu hysgolion

Daeth llywodraethwyr ysgolion ledled Cymru i gynhadledd ardderchog ar Lywodraethiant yn yr Oes Ddigidol ar ddydd Iau 16 Mawrth 2017 yng Ngholeg 6ed Dosbarth Glannau Dyfrdwy.

Agorwyd y gynhadledd gan fyfyrwyr o Goleg Cambria ac Ysgol Uwchradd Cei Connah gyda pherfformiad cerddorol rhagorol gan roi cychwyn da i’r gynhadledd!

Yna cafwyd cyflwyniadau gan amrediad o siaradwyr ysbrydoledig o ymarferwyr mewn ysgolion, cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Estyn, Awdurdodau Lleol a GwE, yn ogystal â Microsoft UK ac SWGfl, yn darparu’r datblygiadau diweddaraf mewn dysgu digidol a sut y gall llywodraethwyr gefnogi ysgolion yn y dull gorau gyda’r fframwaith galluedd digidol a chadw’n ddiogel ar-lein.

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y cyflwyniadau ar y diwrnod:

Rôl yr Awdurdod Lleol mewn cefnogi addysg yn yr oes ddigidol
John Davies, Prif Swyddog Addysg, Wrecsam

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol
_ Lloyd Hopkin, Pennaeth y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Llywodraeth Cymru_

Dysgu yn y Gymru Ddigidol (yn cynnwys Hwb and Hwb+)
Christopher Owen, EPS- Cyfathrebiadau Digidol a Strategol, Llywodraeth Cymru

Codi safonau trwy ddefnyddio dysgu digidol yn y dosbarth – persbectif ymarferydd
Kellie Williams, Ysgol Gynradd Cornist Park a GwE

Diweddariad gan Lywodraethwyr Cymru

Rôl GwE mewn annog dysgu digidol
Simon Billington, Rheolwr Strategaeth TGC ar gyfer Addysg yn Wrecsam a GwE

Cadw’n ddiogel ar-lein
David Wright, Ymgynghorydd diogelwch ar-lein, SWGfL

Questions for the Governing Body – Online safety in schools and colleges, UK Council for Child Internet Safety

Sut i baratoi eich ysgol i weithredu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
Maldwyn Pryse, Estyn

Microsoft yn y Dosbarth
Mandeep Atwal, Microsoft UK a Matthew Davies, Ysgol Gyfun Treorci

Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Adnoddau

Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau

Yn ystod y digwyddiad cyflwynwyd Gwobr Clerc Eithriadol Cymru 2017. Nod y Wobr ydy dathlu a rhannu enghreifftiau o arfer da yng Nghymru
 • Ennillydd – John Gummery, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair, Wrecsam
 • Ail – Liz Everson, Ysgol Gyfun Caerleon, Casnewydd

John Gummery
John Droog, Cadeirydd – Rachel Acton, Pennaeth – John Gummery, Clerc

Liz Everson
Lana Picton, Pennaeth- Liz Everson, Clerc

Gwerthusiad o’r Gynhadledd – Enghreifftiau o’r sylwadau:

 • Gwybodaeth dda, wedi dysgu llawer;
 • Digon o waith meddwl a nodi offer i’w defnyddio;
 • Wedi esbonio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn dda a sut y dylid ei weithredu mewn ysgolion;
 • Diwrnod gwerthfawr iawn;
 • Mwy o ymwybyddiaeth o faes sydd yn gynyddol bwysig – gallu fel llywodraethwyr i ymgysylltu’n well gyda’r pwnc nawr;
 • Wedi llwyr fwynhau’r digwyddiad hwn oedd wedi’i gyflwyno a’i gynllunio’n dda;
 • Diwrnod da ar y cyfan, llawn gwybodaeth, ysbrydoledig iawn hefyd.

Cyhoeddwyd: 17/03/2017