E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Mawrth 2017

Rydym yn gobeithio y bydd yr e-fwletin diweddaraf yma o ddiddordeb i chi ac yn addysgiadol. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynnwys, neu unrhyw syniadau am ddefnydd yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn croesawu eich barn. Mae yna tua 21,500 o lywodraethwyr yng Nghymru, fe fyddai’n dda o beth meddwl bod pob llywodraethwr ar ein rhestr bostio, felly lledaenwch y neges ymysg eich cydweithwyr …!

Ymunwch â’r rhestr bostio trwy’r ddolen yma

Cynnwys

 • Nodyn i’r dyddiadur ar gyfer CCB
 • Arfer Da
 • Cyngor a Chanllaw Llywodraethwyr Cymru
 • Gweithdrefnu cwynion
 • Hunan werthuso
 • Fforwm Clercod – helpu eich corff llywodraethu i fod yn effeithiol
 • Cyfrifon Llywodraethwyr ar HWB
 • Newidiadau i drefniadau arolygu o Fedi 2017
 • Arolwg Estyn o farn penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr yngl?n â gwasanaethau addysg lleol a rhanbarthol
 • Canllawiau Llywodraeth Cymru
 • Cynhadledd Llywodraethwyr Consortiwm Canolbarth y De

Cyhoeddwyd: 20/03/2017