E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Mai 2017

Rydym yn gobeithio y bydd yr e-fwletin diweddaraf yma o ddiddordeb i chi ac yn addysgiadol. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynnwys, neu unrhyw syniadau am ddefnydd yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn croesawu eich barn. Mae yna tua 21,500 o lywodraethwyr yng Nghymru, fe fyddai’n dda o beth meddwl bod pob llywodraethwr ar ein rhestr bostio, felly lledaenwch y neges ymysg eich cydweithwyr …!

Ymunwch â’r rhestr bostio trwy’r ddolen yma

Cynnwys

 • Gwobr Clercod 2017
 • Adroddiad Cynhadledd Genedlaethol 2017
 • Nodyn i’r dyddiadur ar gyfer CCB
 • Oriau gweithredu newydd l linell gymorth Llywodraethwyr Cymru
 • Diweddaraf Llinell Gymorth – Gwanwyn 2017
 • Arfer Da
 • Adborth gennych chi!
 • Cyngor a Chanllaw Llywodraethwyr Cymru
 • Hunan werthuso
 • Ardal Clercod
 • Cardiff Governors Association – Article by Alan Evans, Chair
 • Ceisiwch i ymuno â Theithiau Iach (Sustrans Cymru)
 • Qualification Wales – Article by Philip Blaker, Chief Executive
 • Cynhadledd Llywodraethwyr Consortiwm Canolbarth y De
 • Cylchlythyrau a bwletinau

Cyhoeddwyd: 28/04/2017