Ymgysylltu gyda Rhieni – Rôl y Corff Llywodraethu

Mae cyrff llywodraethu ac ysgolion yn atebol yn gyhoeddus i rieni, yr ALl a’r gymuned leol am yr hyn maen nhw’n ei wneud, am y canlyniadau y maen nhw’n eu cyflawni ac am y modd y caiff adnoddau eu rheoli.

Mae cyfranogiad rhieni yn cael effaith gadarnhaol a sylweddol ar gyrhaeddiad addysgol plant ac mae ysgolion yn cydnabod hynny. I fod yn effeithiol, mae angen i ysgolion nodi dulliau arloesol a chreadigol i gynnwys rhieni a gofalwyr yn addysg eu plant a’u cymell i gefnogi dysgu yn y cartref ac i gefnogi’r ysgol.

Cyhoeddwyd: 19/05/2017