E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Mehefin 2017

Rydym yn gobeithio y bydd yr e-fwletin diweddaraf yma o ddiddordeb i chi ac yn addysgiadol. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynnwys, neu unrhyw syniadau am ddefnydd yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn croesawu eich barn. Mae yna tua 21,500 o lywodraethwyr yng Nghymru, fe fyddai’n dda o beth meddwl bod pob llywodraethwr ar ein rhestr bostio, felly lledaenwch y neges ymysg eich cydweithwyr …!

Ymunwch â’r rhestr bostio trwy’r ddolen yma

Cynnwys

 • CCB Llywodraethwyr Cymru
 • Oriau gweithredu newydd i linell gymorth Llywodraethwyr Cymru
 • Arfer Da
 • Fforwm Clercod – Hawliau Gwybodaeth: Rhyddid Gwybodaeth
 • Cyngor a Chanllaw Llywodraethwyr Cymru
 • Adborth gennych chi!
 • Hunan werthuso
 • Cymwysterau Cymru
 • Diweddariad arolygu Estyn
 • Cymdeithas lleol Bro Morgannwg – Dr Martin Price
 • Canllawiau Llywodraeth Cymru
 • Diweddariad Cwricwlwm am Cymru
 • Cylchlythyrau a bwletinau

Cyhoeddwyd: 26/06/2017